Nivaa-2-D69-2.jpg

Vit stork

IMG_3383-kopia-Vit-Stork.jpg

 
                                                                           En av storkarna som släppts fria från hägnet i Skånes Viby. Ringarna på benen ger information om var och när fågeln är född.

Den vita storken (Ciconia ciconia) häckade sparsamt i Sverige fram till 1954. Det sista året fick storkarna inte fram några ungar. Under följande år fick vi besök av storkar från andra sidan Östersjön, Polen och de baltiska länderna, men det blev ingen häckning.

1979 startade ett projekt som syftade till att återfå den vita storken som häckfågel. Inom projektet föds storkar upp i hägn. En del av dessa uppfödda djur släpps fria för att på sikt klara sig själv. Antingen kan de bilda par med storkar från Baltikum eller med andra storkar uppfödda i hägn. I projektet ingår inte bara uppfödning utan även restaurering av våtmarker och ängar. Detta är ett måste för att fåglarna skall få tillräckligt med föda. Boplattformar sätts upp på lämpliga ställen.

Sedan gäller det att få storkarna att flytta söderut för vintern. Numera märks ett par storkar med satellitsändare, så man kan följa deras förflyttning dag för dag.

Storkprojektet har en hemsida, www.skof.se/stork/, där man kan få mycket information om projektet och det arbete som läggs ner.

                                                                                                                                Fågeln på nedanstående bild står på boet i Skånes Viby.

11488-Stork.JPG

Här är ett storkpar vid hägnet som finns vid Ringsjön.

IMG_3960-Stork-1024.jpg


Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson