Nivaa-2-D69-2.jpg

Växter

IMG_4294-Orchis-1024-2.jpgIMG_8805-Aakertistel.jpgIMG_8481-Kraakbaer-1024-2.jpgIMG_3955-Dvaergbjoerk-1024-2.jpgIMG_7065-Nig-Knivsaasen-Granspira.jpgIMG_2494-Vintergaeck-krokus-800-2.jpg10901-faeltsippa-copy.jpgIMG_4674-Buskstjaernblomma-JPG.jpg

Jag håller på att lägga in nytt bildmaterial med text.

Faktaunderlag består av egna erfarenheter samt från internet

t. ex. Virtuella floran, SLU och Nya Nordiska floran.

Bilderna  har jag tagit själv förutom två som hustrun bidragit med.

Växterna är i allmänhet organismer som innehåller det gröna färgämnet klorofyll. De kan fånga upp energin i solljuset och omvandla vatten och koldioxid till energirika ämnen som t. ex. socker.

Till växterna räknas:

Mossor. Det är växter som har stam och blad, men de saknar rötter och ledningsvävnad. De måste alltså ta upp vatten och näring direkt via bladen.

Ormbunksväxter har stam, blad och dessutom rötter samt ledningsvävnad. Mossor  och ormbunksväxter har en generationsväxling mellan en sporbildande generation och en generation med könlig förökning.

Blomväxter har stam, blad, ledningsvävnad och rötter. Förökningen sker med pollen och fröämne.

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Listan anger växterna i bokstavsordning.

Vissa arter är samlade familjevis t. ex. orkidéer och ljungväxter.