Nivaa-2-D69-2.jpg

Storskarv

IMG_0365-copy-kopia-5.jpg

Vissa fågelarter minskar i Sverige. Med storskarven är det precis tvärt om. Antalet fåglar har ökat starkt i landet. Storskarven häckar kolonivis, helst i träd. Den första kolonin i Sverige uppstod i slutet på 1940-talet. Fortsättningsvis skedde spridningen först längs kusterna. Senare började några fåglar häcka vid insjöar och då blev ökningen av individantalet mycket större. Födan består av fisk. Skarvens förekomst i områden, där mycket fiske bedrivs, ses inte med blida ögon.

Storskarven (Phalacrocorax carbo) är en ganska stor fågel. Vingspannet är nästan 1,5 m. Den ser svart ut, men kommer man nära och i rätt ljus, så ser man en vacker färgskiftning i brunt/grönt. Den är lätt att känna igen på flykten, med framsträckt hals och ofta flera fåglar i formation. Man ser dem ofta vilande på stenar, sandrevlar och pålar i vattnet. Fågeln på bilden ovan sitter med vingarna utsträckta. Den saknar det fett som t. ex. änder smörjer sina fjädrar med för att få en vattenavstötande fjäderdräkt. Följden blir att fjädrarna blir våta och då kyls kroppen av ( jämför med om du har våta kläder). I kolonierna häckar hundratals par. Jag har besökt en koloni vid tyska östersjökusten där det beräknades häcka så mycket som 3000 par. Så stora är nog inte de svenska kolonierna. Mycket fisk konsumeras emellertid när ungarna föds upp. Avföringen är näringsrik och den är så stark att den tar med tiden död på boträden. En gammal koloni ser ganska spöklik ut och den överges av fåglarna. Framöver blir det en frodig vegetation i området, gödslad av fågelspillningen.

10089-Storskarv-400.jpg

De första svenska kolonierna av häckande storskarvar uppträdde vid Kalmarsund. Sedan har det skett en spridning längs östersjökusten uppåt. När insjöhäckningarna började, så fick vi se mera storskarv i hässleholmstrakten. Finjasjön besöktes ofta och när det började komma fisk i Magle våtmark så kom också skarvarna hit. Häckningskolonier finns vid Ivösjön och Tydingesjön. Det är troligen fåglar från dessa kolonier som uppehåller sig här. Kommer man ut till kusten, särskilt höst/vinter, så ser man många storskarvar.

Strid om födan

IMG_0388-kopia-Storskarv-2.jpg

Nere vid Magle våtmark tog skarvarna nattkvist precis över gömslet, som finns i kanten av B-dammen. Odören från spillningen som hamnade på gömslets tak förtog lite av nöjet att sitta där.

                                                                                                                                                                Skarvar på nattkvist

IMG_0506-kopia.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson