Nivaa-2-D69-2.jpg

Stenknäck

IMG_0650-Stenknaeck.JPG

"Vilken stor mun du har sa´Rödluvan till vargen." Det kan man säga till stenknäcken också. Vad skall den oproportionerligt stora näbben användas till? Ja, favoritbiotopen är högstammig lövskog gärna med avenbok. Avenbokens nötter har ett kraftigt skal, men stenknäcken har inga besvär med att knäcka de tjockskaliga nötterna. En annan favoritföda är körsbärskärnor. Inte heller här har han konkurrens om födan av så många andra.

Eftersom stenknäcken håller till i trädkronorna större delen av året, så är det inte många som lägger märke till honom där. Man kan säga att han är en "doldis" i ordets rätta bemärkelse. Den som känner till stenknäckens läte, ett hårt vasst knäppande "pix", märker snart att den är inte särskilt sällsynt i den miljö där han trivs. De högstammmiga lövskogarna finns ju bara i södra Sverige upp till ungefär Mälardalen. Det är också så långt som stenknäckens utbredning sträcker sig.

Vintertid kommer stenknäckarna gärna fram till fågelmatningarna. Fågeln på bilden hälsade på hos mig för ett par år sedan.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson