Nivaa-2-D69-2.jpg

Stare

IMG_0763-kopia.jpg

Staren (Sturnus vulgaris) ät ett av de säkra vårtecknen. I början av mars kommer stararna till oss i södra Sverige. Hannen sitter ofta på en TV-antenn eller liknande när han sjunger. Starens sång innehåller många härmningar. Den som sitter i grannskapet där jag bor är särskilt skicklig på att härma ormvråken. Det är mer än en gång som jag har tittat upp efter vråken, men då ser jag bara staren sitta på antennen.

Staren trivs i odlad bygd och där den häckar i hål av olika slag. Den flyttar gärna in i holkar av lämplig storlek. Särskilt när ungarna föds upp ser man stararna på gräsmattor eller andra kortvuxna gräsmarker. Det är framför allt insektslarver som exempelvis harkrankslarver som ungarna föds upp på. Insektslarverna är ju högvärdig föda, så ungarna växer fort och blir snabbt flygga. Om ljuset är dåligt eller avståndet stort så kan det kanske vara svårt att skilja staren från koltrasten. Då skall man titta på hur fågeln rör sig på marken. Koltrasten hoppar fram medan staren går/springer. Koltrasten har en mycket längre stjärt än vad staren har.

Man ser ibland stora flockar av starar. På våren samlas de för att gemensamt sova i något vassområde. I slutet på 1900-talet hade stararna runt Hässleholm ett sådant ställe vid Hörlingeån. På vårkvällarna ungefär vid solnedgången kunde man stå i sluttningen ner mot ån och se flock efter flock komma. Större och mindre grupper anslöt till flocken som flög runt. Det var magiskt att stå under flocken när den flög rakt över huvudet på oss som tittade på. Ljudet från hundratals ja kanske tusentals starar som kom i tät formationsflygming går inte att beskriva. Det måste upplevas!

Under hösten samlas stararna också i stora flockar inför flyttningen. På Jyllands västkust växer dessa flockar till jätteformat. Det är ett av de mera mäktiga skådespelen man kan uppleva. Där rör det sig om tiotusentals ja kanske hundratusentalet starar i flocken.

Antalet starar har minskat kraftigt i Sverige. Vad minskningen kan bero på är inte helt enkelt att svara på. Brist på boplatser kan vara en del av förklaringen. En nyuppsatt starholk behöver inte vänta länge på gäster. Under de senaste 50 åren har jordbruket genomgått stora förändringar både i Sverige och på övervintringsplatserna vid atlantkusten och i Mellaneuropa. Här kan man mycket väl tänka sig att vi har en annan orsak till minskningen. Dock är det så att staren fortfarande är en vanlig fågel. 70000 par beräknades häcka i Skåne under 2008.

IMG_1263-kopia.jpgIMG_1315-kopia.jpg

                                                                             Stararna samlas i grupper under sommaren.                                        En ung stare på födosök bland tången på Öland.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Databas 18 Fåglar 18

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson