Nivaa-2-D69-2.jpg

Gul skunkkalla

IMG_0494-Skunkkalla-3.JPGIMG_2394-Skunkkalla.JPG

Visst är den vacker där den står i strandkanten på våren. Där tror jag det positiva upphör när jag ser den Gula skunkkallan. Den kommer från västra Nordamerika där den växer i kärr, längs vattendrag och i våta skogar. När den finner samma biotop här, så känner den sig hemma och börjar ta för sig. Det är en långlivad perenn som har lätt för att sprida sig. Tänk dig att varje planta kan ta upp till 1 m² i anspråk.

Detta är en äkta invasiv art som inte hör hemma i den svenska naturen. Den tränger undan de mera konkurrens-svaga naturliga kärr och våtmarksväxterna. När den väl har fått fäste längs ett vattendrag så kan spridningen gå fort och den blir mer eller mindre omöjlig att stoppa. Vacker men farlig, så kan man karaktärisera den. Jag minns mitt första möte med den i Göteborgs Botaniska trädgård. Jag blev imponerad av dess skönhet!

Förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen är den. Ser du den så rapportera till Artportalen!

Här följer ytterligare ett par bilder från ett bestånd  i Mellanskåne:

IMG_0501-Skunkkalla.JPGIMG_2294-Skunkkalla-1024.jpgIMG_2302-Skunkkalla-1024.jpg

Databas 18 Växter 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson