Nivaa-2-D69-2.jpg

Skrattmås

Morgonstämning vid Magle våtmarker. 

IMG_1007-Skrattmaasar-Morgonljus.JPGIMG_1009-Skrattmaas-Morgonljus.JPG

IMG_1011-Skrattmaas-Morgonljus.JPG

Skrattmåsen är en av de arter som tillkommit till den svenska faunan i ganska sen tid. Det var först under 17-1800-talet som den kom till oss österifrån. Som mest var det ca 30000 par (1970) som häckade i Skåne. Minskningen har sedan varit stor och 2008 beräknades det skånska beståndet till 7000 par. Skrattmåsen tillhör slättlandet. Höst och vår när bönderna bearbetar åkerjorden med plog och harv, kan man se flockar av skrattmåsar i traktorns spår. Det ser man kanske nu också, men skrattmåsflocken är mindre till antalet.

Häckningen sker vid grunda sjöar. Där sluter de sig oftast samman i stora kolonier. Det går inte att undvika att notera deras närvaro, för det skränas och stökas hela tiden i kolonin. Dyker det upp någon som kan betraktas som fiende så tar alla flygkunniga till vingarna för ett gemensamt försvar av kolonin.

Utseendet är, kan man säga, en mås med brunt huvud med röda ben och näbb. Det gäller sommartid för vuxna fåglar. Ungfåglarna och vuxna i vinterdräkt saknar den bruna hättan, men det finns en mörk fläck bakom ögat.

IMG_1614-Faageltorn-Froesoen-Skrattmaas-Trana.JPGPå Frösön vid Östersund finns en liten sjö som hyser en skrattmåskoloni. Jag stod och tittade på skrattmås och andra fåglar som simmade på vattnet. Plötsligt tog i stort sett alla måsar till vingarna och det blev ett förskräckligt skränande. Jag tittade först uppåt efter någon rovfågel, men ingen sådan syntes. När kikaren riktades mot kolonin fick jag se vad det var som störde måsarna. Det var en trana som gick och plockade till sig måsägg och små måsungar till lunch (se bild till vänster). Naturen är grym ibland. Äta eller ätas gäller för de vilda djuren.

1995 invigdes ett våtmarksområde i Hässleholm, Magle våtmarker. Det är en del av reningen av kommunens avloppsvatten. I våtmarken finns goda förutsättningar med fina häckningsplatser för skrattmåsar. Under 10-årsperioden framåt häckade många skrattmåsar i våtmarken. Vid ett tillfälle räknades så mycket som 800 bon. På senare tid har antalet måsar minskat, men där häckar dock flera par fortfarande. Det har under årens lopp varit trevligt att komma ner och titta på måsarna. Man kan få se många olika beteenden, som man inte ser ute i vanliga sjöar. Jag tar med några skrattmåsbilder från morgonbesök (ovan) och från sommarens häckning (nedan).

8979-Skrattmaas-bo-copy.jpgIMG_1351-Skrattmaas-paa-bo.JPG

                                                                                                                           Skrattmåsar på olika typer av bon.

IMG_1355-Skrattmaas-unge.JPGIMG_1173-kopia-Skrattmaas-ung.jpg

                                                                    Skrattmåsens dunungar. Du ser dem väl?                                                                        En unge som lämnat boet på egna vingar.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson