Nivaa-2-D69-2.jpg

Skäggdopping

IMG_3256-Skaeggdopping-spel.JPG

Skäggdoppingen (Podiceps cristatus) är numera en vanlig fågel i slättsjöar och havsvikar. Den förekommer i inlandet upp till i höjd med Dalarna. Längs östersjökusten häckar den ända uppe i Bottenviken. Det är en flyttfågel som tillbringar vintern i Västeuropa. Längs Skånes kuster och upp över västkusten kan man se övervintrande fåglar. Vinterdräkten saknar den karaktäristiska huvudplymen.

När vårens vindar och sol smält isen på sjöarna anländer skäggdoppingarna. De håller sig då ute på det öppna vattnet, så det är lätt att få se dem. Ganska snart efter ankomsten börjar parbildningen. Parningsspelet, som försiggår ute på öppet vatten, är ett fängslande skådespel. Det börjar med att honan lockar på oparade hannar. En sådan hanne simmar mot henne i hotställning. Aggressiviteten avtar snabbt och övergår i uppvaktning av honan. Vid huvudskakningsceremonin möts paret bröst mot bröst och skakar huvudena i sidled. En annan sådan ceremoni är när doppingarna dyker och kommer upp med vattenväxter i näbben. De simmar sedan mot varandra och ibland utförs då "pingvindansen". Det innebär att fåglarna trampar vatten och reser sig bröst mot bröst, hållande vattenväxterna i näbben. Hämtandet av vattenväxter är ju ett bobyggnadsbeteende. Boet byggs ofta som en flotte av vattenväxter inne i vassen, men det kan också ligga på land. Parningen sker alltid på boet. Även i samband med parningen sker rituella handlingar. Själva parningen föregås av den så kallade "inviten". Honan (eller ibland hannen) lägger sig platt på boet och partnern närmar sig bakifrån. Är det honan som ligger på boet, så bestiger hannen henne och parningen sker. Efter äggläggning och ruvning ca en månad, kläcks ungarna.

Den första tiden sitter ungarna på föräldrarnas rygg. De får där skydd mot fiender både i form av fiskar och fåglar. De små ungarna är näpna varelser där de sitter på förälderns rygg och de svart/vitrandiga huvudena sticker upp.

Framåt hösten i september-november lämnar doppingarna sina häckningsplatser och drar söderut. Tänkbart är att de skäggdoppingar som övervintrar i Hanöbukten är sådana som har häckat i Skåne eller Blekinge.

9777-Skaeggdopping-matar-kopia.jpg

                                                                            En av ungarna matas av föräldern.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson