Nivaa-2-D69-2.jpg

Sileshår

Sileshåren växer främst på myrmarker. I den kvävefattiga miljö som de lever i behöver de dryga ut "kosten" genom att fånga småkryp och ur dessa bryta ner protein för att få kväve.

Småkrypen fångas med de rörliga glandelhåren på bladets ovansida.

Tre arter i Sverige: Rundsileshår, Storsileshår och Småsileshår.

Rundsileshår

10256-Rundsileshaar.JPG

Det som är mest utmärkande för sileshåren är de röda glandelhåren på bladens ovansida. Glanderna är klibbiga och när ett litet kryp snärjer in sig i klistret så böjs håret in mot bladskivan. Här utsöndras en enzymrik vätska som bryter ner kvävehaltigt protein. Denna "näringslösning" tar växten upp och utnyttjar för tillväxt.

Rundsileshåret påträffas vanligt på öppen fuktig mark. Det kan vara torv eller sand. Ofta ser man dem bland vitmossan i mossetuvor. För det mesta växer plantorna enstaka med blad som bildar en rosett kring roten. De vita blommorna kommer på en upp till dm-lång stängel. Rundsileshår förekommer i hela landet förutom i fjälltrakterna.

IMG_3231-Rundsileshaar-1920.jpgIMG_9260-Rundsileshaar-1150-2.jpg

IMG_6793-Rundsileshaar-1920--2.jpgIMG_6592-Aarasloevs-mosse-Rundsileshaar--2.jpgIMG_5123-Rundsileshaar--2.jpg

Storsileshår

10254-Storsileshaar.JPG

Storsileshåret är inte lika vanlig som släktingen rundsileshår. Växtplatserna är liknande de som rundsileshåret föredrar. Bladen har en lång skiva och bladskaftet är upprätt, inte som rundsileshårets mera liggande blad. Den förekommer i hela landet som släktingen ovan, men norrut är den mindre och fåblommig. Jag får säga att jag har inte stött på den särskilt ofta. Men det beror kanske också på att jag inte varit ute på växtplatserna.

Bilden är tagen i Dalsland.

Småsileshår

IMG_2150-Smaasileshaar--3.jpg

Småsileshåret är inte spridd över hela landet. Den finns i Sydsverige upp till ungefär Gävletrakten och vidare längs kusten en bit till. Bladskivan är längre än bred, men inte så mycket som storsileshårets. En annan egenskap som skiljer den från de andra släktingarna är att den sprider sig vegetativt med sidorosetter. Vi träffade på stora tuvor av småsileshår när vi under sommarens lågvatten inventerade vid Skeingesjöns stränder. På stränderna här växte den på sand. Jag har även träffat på den på torv.

IMG_4465-Smaasileshaar-800-2.jpgIMG_4324-Smaasileshaar-800.jpg

              Här syns bladskivans form och en insekt som hamnat i klistret.                                              Småsileshåret sett uppifrån. Det verkar bli många blommor i år.

Databas 18 Växter 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson