Nivaa-2-D69-2.jpg

IMG_3523-Saevsparv.JPG

Om du vill se och höra sävsparven (Emberiza schoenicclus) i Hässleholm, så kan du bege dig ner till Magle våtmark eller till Finjasjön. Två särskilt lämpliga ställen är vid Fågeltornet vid Finja båtplats eller vid plattformen "Slingra dig" där sjön rinner ut i Almaån.

Sävsparven trivs vid fuktiga marker där vass och buskar dominerar. Antalet sävsparvar har minskat på senare tid, men fortfarande finns det ganska gott om dem. Vid senaste inventeringen beräknades beståndet till 10.000 par i Skåne. Det är uppe i Norrland som de flesta sävsparvarna håller till. Där finns många fler lämpliga häckningsmiljöer.

Hannen sitter gärna på ett vasstrå och sjunger och det gör han hela häckningssäsongen. Bilderna jag valt visar de miljöer där man oftast finner sävspavarna. Till vänster är det en hanne som sitter på ett torrt vasstrå. Det kunde ha varit i vassarna nedanför Finja, men just denna bilden är tagen vid sjön Tåkern i Östergötland. Tåkern är en av landets bästa fågelsjöar. Över den grunda sjön breder stora områden med vass ut sig. Där kan många fåglar få föda och skydd mot rovdjur. Bilden nedan är ganska nytagen. Den är från Vätergötland. Hornborgasjön är mest känd för att tranorna stannar till där under flyttningen till Norrland, men när tranorna har stuckit, så blir det plats för många andra fågelarter. Denna våren (2013) har varit kall och här sitter han och burrar upp sig i väntan på att solstrålarna skall tränga igenom diset och dimman. Det är tidig morgon och termometern visar inte många plusgrader.

IMG_5888-1024-3.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson