Nivaa-2-D69-2.jpg

Sånglärka

IMG_1284-Faagelskaadningens-dag-Saanglaerka-1024.jpg

På 1950-talet sjöngs det ganska mycket i småskolan. En del av dessa sånger hade anknytning till naturen på ett beskrivande sätt. Ett par exempel är: 

"Lärkan drillar högt i sky, våren är ju evigt ny."  Från Alla fåglar kommit re´n.

"Ser du sippor små, hör hur lärkor slå sina drillar högt mot himlen blå?" Från "Hör hur västanvinden susar".

Det är ju precis så man vill uppleva sånglärkan. Drillande på flaxande vingar sänker den sig ner mot marken en solig marsdag. Sånglärkan har det man kallar sångflykt. Det innebär att den startar från det öppna fält där den har sitt tillhåll. Flyger uppåt till ganska hög höjd och sedan dalar sakta nedåt. Hela tiden sjungande.

Sånglärkan är en art som har minskat starkt i hela Sverige. Minskningen har skett i samband med nedläggningen av många småjordbruk i skogstrakterna, men också i jordbruksbygd. Det är inte så att den är på väg att försvinna helt (130000 par i Skåne). I jordbruksbygden är det så att tätheten av häckningar på fälten har minskat. Orakerna till detta kan vara många. Användande av bekämpningsmedel kan vara bidragande. Modernare jordbruksmetoder kan även spela in. I skogsbygden har nedläggningen av mindre jordbruk medfört att de tidigare åkrarna har fått växa igen eller planterats med träd.

När häckningen har inträtt så för den en mera undanskymd tillvaro. Flyttningen till vintervistena i Mellan- och Sydeuropa sker ofta flockvis. Man kan dock se övervintrande sånglärkor i Skåne och upp längs Västkusten.

IMG_3543-Saanglaerka-red.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson