Nivaa-2-D69-2.jpg

Övriga ryggradslösa djur

På denna sida har jag samlat övriga ryggradslösa djur.

Snäckor och sniglar

Svart skogssnigel.

IMG_9602-Svart-skogssnigel-1024-.jpg

Den här svarta skogssnigeln tyckte jag var extra stor. Det var på Mjölmöllevången på Hovdalaområdet. Det är ett vanligt djur som finns överallt där det är tillräckligt fuktigt. Den behöver vätska för att tillverka det slem som den glider på. Krypsulan är muskulös och slemmig. Snigeln lämnar efter sig ett spår av slem.

Som du ser på bilden saknar sniglarna yttre skal. De har fyra tentakler som är luktorgan, känselorgan och de två längsta har ett öga i spetsen på varje tentakel. Den knottriga delen på ryggen kallas manteln. Där sitter andningshålet som leder in till "lungan", som är mycket enkelt byggd. Födan består mest av växtmarerial men döda djur kan också ingå i födan. Deras fiender är främst igelkottar och mullvadar.

De är hermafroditer, liksom släktingarna. Även om de har både hanorgan och honorgan så behöver de para sig för att äggen skall bli befruktade.

IMG_9599-Svart-skogssnigel-1024-.jpg

l

Röd skogssnigel

IMG_9965-Roed-skogssnigel-1024.jpg

Denna röda skogssnigel har andningsöppningen framför mantelns mitt och ryggen jämnt välvd, ej kölad. Det borde vara den röda skogssnigeln (Arion rufus). Mina första möten med denna röda skogssnigel skedde i Danmark. På Själland liksom i Borga hage på Öland är den talrik och troligen införd på båda ställen. Snigeln på bilderna är tagna i Tormestorp, så där finns i så fall ytterligare  en population.

IMG_9962-Roed-skogssnigel-1024.jpg

Databas 18

Spansk skogssnigel

IMG_3536-Moerdarsnigel-800-3.jpg

Säger man spansk skogssnigel, så är det inte alla som reagerar på namnet. Om man däremot säger mördarsnigel då vet alla vad det rör sig om. Bilden ovan kommer från vår trädgård. Det tog många år innan vi observerade det första exemplaret, men sedan har det gått snabbt med förökningen.

Arten är ursprunglig från Iberiska halvön, därav namnet. Den har sedan på mycket kort tid spritt sig över Europa. Första fyndet i Sverige är från 1975. De första åren därefter var spridniingen långsam. Från 1987 har spridningen varit våldsam. Det rör sig om en hermafrodit (både hane och hona) som normalt parar sig, men denna snigel kan självbefrukta sig i brist på en partner. När man ser på individtätheten i normala populationer är det svårt att tänka sig att det blir något problem att hitta partner. Där spansk skogssnigel finns där är det alltid gott om dem. Spridningen sker med ägg, som ser ut som små nästan vita pärlor, kan fastna på skosulor, däck m.m. Små snigelungar kan också följa med när man flyttar jord. Sniglarna förökar sig snabbt till massförekomst, vilket är kännetecknande för arten. Ingen av de andra arterna bildar så täta populationer.

Spansk skogssnigel äter växter, både levande och döda. Det gör att de med tanke på individtätheten skadar odlade grödor. Kadaver ingår även i födan. Namnet "mördarsnigel" har säkert uppkommit av att man ser sniglar äta på sådana som t.ex. blivit överkörda på en väg (se bild nedan).

IMG_3533-Moerdarsnigel-800-3.jpgIMG_3536-Moerdarsnigel-800-4.jpg

Spansk skogssnigel påvandring en fuktig morgon.                              En något mörkare variant men den kan bli nästan svart.

IMG_3135-Moerdarsnigel-1920.jpgIMG_8608-Moerdarsnigel-800-3.jpg

Sedd underifrån genom fönsterrutan. man kan se inälvorna.                                                                Sulans kant är vackert strimmig.

IMG_3341-Moerdarsniglar-1024-4.jpg

Beteendet som givit sniglarna namnet "mördarsniglar". En artfrände har blivit överkörd påvägen. Snart kommer ett

par som äter upp den döde.

IMG_8442-Snigelaegg-1024.jpg

Sådana ägg hittades det gott om under rabarberbladen. Jag är nästan säker på att det är snigelägg.

IMG_9618-Ballingstorp-Moerdarsnigel-1024-.jpg

I år 2020 blev jag vittne till De spanska skogssniglarnas parning. Det var ett par nästan helt svarta sniglar som låg med könsorganen ute. Skogssniglarna har en ettårig livscykel. När de vuxna sniglarna parat sif för sista gången framåt hösten så dör de. De sniglar som manser från oktober är sådana som är födda under året. De gräver ner sig i en kammare och övervintrar där.

Pantersnigel

IMG_9314-Pantersnigel-800-2.jpg

Pantersnigel (leopardsnigel), "kärt barn har många namn", tillhör familjen kölsniglar. Den är liksom en del andra, Röd skogssnigel och Spansk skogssnigel, en invandrare från söder. Den är mycket variabel när det gäller utseende. Den långsträckta kroppen skiljer kölsniglarna från de ovanstående skogssniglarna. Den förekommer i Götaland och östra Svealand samt ett par platser längs Norrlandskusten (Artdatabanken).

Är pantersnigeln ett skadedjur som spansk skogssnigel? Den är en nattaktiv allätare (omnivor) men livnär sig mest på dött växtmaterial. Den animaliska födan kan exempelvis bestå av andra sniglars ägg. Det gör att förekomst av pantersnigel kan verka 

hämmande på spansk skogssnigel.

IMG_9307-Pantersnigel-800-2.jpg

Databas 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson