Öland med ett hav av blommor.            IMG_2489-Getvaeppling-1150.jpg                                                                                          

Fem dagar med "En guide till Ölands växtvärld".

Under denna ölandsresa ägnade vi (hustrun och jag) oss i stort sett helt åt floran och sedan att njuta av de många vackra blommor och miljöer som man träffar på under en vistelse på "solens och vindarnas ö". Vi hade bestämt att prova "En guide till Ölands växtvärld", boken som Ölands Botaniska Förening givit ut. Vi bodde som vanligt i tält, det är så skönt att höra ljuden och känna dofterna från en försommarnatt. Första campingen blev Haga camping. Läget är en bra utgångspunkt för exkursioner till Stora Alvaret.

Dag 1 måndag den 29 maj.

Vi startade med ett besök vid lokal 45 Kalkstad - Lenstad.

Lokalen var lättfunnen och spärrmorgonstjärnorna blommade för fullt. Stenmuren passerades lätt och så var vi ute på fuktängen. Blicken riktades först åt ett antal Johannesnycklar varav några riktigt ståtliga. Det gällde att gå aktsamt fram på ängen för flugblomstren hade ofta mindre blommor och klenare stjälkar än vad jag är van vid, vilket gjorde dem svåra att få syn på. Men det var bra träning inför vår inventering på Åraslövs mosse. Rosmarinvide är en art som vi inte sett så mycket av. Men här fick vi se en myckenhet som vi inte tidigare skådat. Storviolen söktes och vi fann en ljusblå viol med de flesta av storviolens karaktärer.

IMG_2392-Johannesnycklar-1024.jpgIMG_2394-Johannesnycklar-1024.jpgIMG_2403-Johannesnycklar-1024.jpg

Johannesnycklar.Vi tittade lite på variation i blomfärg och blomform inom området.

IMG_2405-Storviol-1024.jpgIMG_2413-Benved-1024.jpg

Stor viol inom området som beskrivits för lokalen.

Nästa lokal var 43 Betängen som låg vid vägen mellan Ölands Skogsby och Kalkstad.

Här var det en frisk ädellövskog och en slåtteräng. Vårfloran, som man kan tänka sig rik på sippor och annat, var överblommad och i den relativa skymningen under lövträdens bladkronor var det andra som tagit över. På slåtterängen var det många blommande växter med en dominans av midsommarblomster. I skogen växte gott om vresalm och samma alm som porträtterats i boken fotograferades. Lundalmens grenar med tydliga korklister sågs på många ställen. Murgrönan får också nämnas. Den hade på något ställe stammar som nådde en överarms tjocklek. Åtminstone om man jämför med en som inte lagt regelbundna besök på gymet.

IMG_2427-Maskros-1024.jpgIMG_2424-Alm-1024.jpg IMG_2422-Midsommarblomster.jpg

IMG_2416-Alm-1024.jpg

                                 

   En maskros som fått rena snurren.                          Vresalm med plankrötter och Lundalm med korklister.                                                  Härliga midsommarblomster.

Eftermiddagen ägnades åt lokal 44 Skogsbyalvaret.

Detta är en lokal som besökts ett flertal tillfällen. Nötboskapen som betat alvar, ängar och kärr har beskådat mig när jag intagit vertikalläge för en blomsterbild. Vi följde "guidens" vandringsförslag. De tidigblommande orkidéerna hade nästan alla gjort sitt. Man tänker på tidigare besök i maj månad. Då området strax öster om väg 136 har kunnat vara fyllt av Sankt Pers nycklar, Adam och Eva och göknycklar. Nu fick man leta efter blommande exemplar, men ett par vackra göknycklar fångade mitt intresse. Nu var johannesnycklarnas och krutbrännarnas tid. De små krutbrännarna var verkligen näpna. Den grönvita nattviolens blommor får man vänta på ett par dagar till. Jordkastanj är en växt som på något sätt gått mig förbi. Bara namnet är spännande. Växtplatsen var väl beskriven och den fanns på det beskrivna stället. Vi traskade vidare österut. På en höjd såg vi blommande småfingerört, mandelblomma, liten getväppling i många färger och gullviva. I kärren hittade vi bl. a. dikesveronika. Vägen tillbaka gick delvis över grusalvar. Vi såg vildlin i knopp, stenkrassing, knutnarv, dvärgviol och nagelört.

IMG_2431-Getvaeppling-1024.jpgIMG_2430-Rosett-jungfrulin-1024.jpgIMG_2433-Jordkastanj-1024.jpg

Liten getväppling med blandade färger i huvudena.                                                  Rosettjungfrulin.                                                                            Jordkastanj.

IMG_2438-Alvarloek-1024.jpgIMG_2442-Goeknycklar-1024.jpgIMG_2445-Goeknycklar-1024.jpg

 Blommande alvarlök i sällskap med en liten alvarfibbla.                                                  Göknycklarna var på nedgång men några blommade, här två färgvarianter.

En kvällstur ned mot Bejershamn i solnedgången.

Efter en god och närande campingmiddag kändes det lämpligt med en liten promenad. Bejershamn är ju mest känt för sina fåglar, men där finns en hel del intressant för botanikern också. Ett par bilder:

IMG_2481-Kaprifol-1024.jpgIMG_2490-Backglim-1024.jpg

       

         Kaprifol vid campingen.                                                                                                                                                   Backglim vid stranden.

IMG_2489-Getvaeppling-1150-3.jpg

                  Den lilla röda getväpplingen gör sig lika bra vargång.

Dag 2 tisdag den 30 maj.

Dagens första lokal fick bli lokal 50 Stora Vickleby alvar.

Det var inte vårt första besök här. Det var märkligt att känna till det så väl att man kunde peka ut buskar där vi såg en viss växt för ett eller två år sedan. Vi tittade i "Guiden". Klotullört vid parkeringen. Den såg vi mycket av för ett par veckor sedan på Kreta. Den gick inte att finna här. Vi såg en del andra arter, bland annat skuggnäva och skelört. Ute på Alvarets nästan plana yta blommade det. Det lyste gult av ölandssolvända. Jag har inte upplevt solvändornas blomning på detta vis förut. Fantastiskt! Men det var ju inte enbart ölandssolvändan som börjat blomma. Bergskrabban med sina blå klot hade precis gått i blom. Vi njöt av det soliga vädret och fann mycket  av det torra alvarets växter. Några arter: Backsmultron, kattfot, käringtand, krutbrännare, Adam och Eva samt ullsmörblomma.

IMG_2524-Oelandssolvaenda-1024.jpgIMG_2525-Bergskrabba-1024.jpg

  Ölandssolvändor i mängder. Gult, gult och mera gult.                                                                               Här avbrutet av den blå bergskrabban.

IMG_2526-Maskros-1024.jpgIMG_2533-Flugblomster-1024.jpgIMG_2550-Alvarmaloert-1024.jpg

  Vågar inte släppa taget.                                                                   Flugblomster.                                                                         Vilken malört?

Dagens andra lokal var nr 52 Resmozonen.

Här har vi gått ut för att känna av Alvarets storhet. Vi vandrade i början av 1970-talet från Ölands Skogsby till Ottenby. Vi gick i zick zack över Alvaret för vi bar enbart vatten i en 5-litersdunk. Det blev många stenmurar att ta sig över och även en del taggtrådar. Jag minns särskilt att vi på ett par ställen trakterades med bullar och saft när vi hämtade vatten. Nu för tiden är kanske ståltrådsstängslen lite fler men murarna en aning färre. Vi orienterade oss på så sätt att vi hade lärt oss att skilja de olika kyrktornen och om man kunde se tre kyrktorn och med syftkompassen tog en riktning till vart och ett av tornen, så kunde vi bestämma vår position. Detta var en historisk utvikning.

Innan vi startade vår vandring togs kompassen fram så att vi hade en riktning att gå efter. Där finns en liten träddunge ganska långt ut och den var också ett bra stöd för orienteringen. Vi gav oss iväg. Inga särskilda nyheter visade sig. Regnmolnen tätnade i sydväst, så vi gick raskt. Framme vid stenmuren konstaterade vi att stättan däröver hade missats med bara 100 m. Det var inte dåligt. På andra sidan muren började vi leta efter karstsprickor, men vi hade kommit i ett felaktigt stråk så vi vände tillbaka p.g.a. regnmolnens närmande. Det nya stråket visade sig vara mera lyckosamt. Vi hittade ett karstområde med kalksvartbräken, getrams, oxbär och tulkört,

​Framme vid muren växte även den öländska fjällnejlikan.

IMG_2565-Karst-1024.jpgIMG_2551-Fjaellnejlika.jpgIMG_2554-Fjaellnejlika-1024.jpg

                                   Karstalvar.                                            Öländsk fjällnejlika.

Arontorpsängen nr 39 fick bli den tredje lokalen.

Här väntade enligt beskrivningen ädellövskog, hässle, kalkrik torräng och fuktig skogsäng. Vi föjde i stort sett vägbeskrivningen. Rabarber och sjuka askar sågs och växterna som beskrivs i guiden sågs i stort sett alla , av de som är igång nu. På Arontorpsängen var våradonisen överblommad sånär som på en eftersläntare. Vi såg klasefibbla och sårläka. Vi sökte utan lycka storviolen i kärret söderut, men fann sköldbladsmöja i ett dike samt en stor kraftig ryssgubbe norr om vattenverket.

IMG_2461-Klasefibbla-1024.jpgIMG_2464-Vaaradonis.jpgIMG_2475-Ryssgubbe-1024.jpg

   En studie i gult. Klasefibblan och Arontorpsrosen på ängen och ryssgubben vid vattenverket.

Den sista lokalen för dagen var nr 51 Sandbyborg.

Lokalen är belägen på östkusten och ängar omger vägen ner mot stranden. Även ett antal vätar. På väg ut mot havet var det mulet men uppehåll. Dimman dolde stundom träden ute vid stranden. Några ståtliga plantor rockentrav sträckte sig högt över stenmuren. Det var vad man kanske kan kalla öländsk vägkantsflora där vägdammet gödslar växterna. Efter att ha passerat grindhålet till "sjömarken" blev det annorlunda. Ullranunkeln blommade vid en sten invid vägen. Det var riktiga orkidémarker. Sankt Pers nycklar blommade ännu här. Jag antar att det kalla havsvattnet har sådan kylande effekt att blomningen blir senare och varar längre. Krutbrännarna blommade vackert och i  en liten vät blommade sköldbladsmöja. Höskallran hade kommit i blom. Vi kunde inte upphöra att förundras över den färgrikedom som den lilla getväpplingen kunde åstadkomma. Vi hade kommit in i ett lite mera tuvigt område. Här blommade backtimjan, harmynta, vårklynne, fältvedel och hade det inte smugit sig in en vanlig getväppling också? Orkidéer började dyka upp igen. Denna gång var det Adam och Eva som fick posera framför min kamera. Sankte Per höll vakt även här över några "narrnycklar". En kraftfull johannesnyckel fick avbildas. Vi närmade oss stranden. Här dök ängsskallrorna upp i full blom. Jag får säga att ängsskallran är den vackrare av de två. Plötsligt dök de första plantorna av klöverärt upp. Då var det inte särskilt långt till vattnet. Vid stranden hälsade vi på gåsört och den liggande formen av åkerfräken. En lustig maskros med karaktäristiska blad växte i sanden. Undrar vad det är för en. Någon som vet? På återvägen sågs ett hav av grässtjärnblomma. Vackert, men inte lika vackert som när den lilla vita växer något glesare i lite högre gräs. Backglimet var på något ställe angripet av en sotsvamp. Sådant angrepp har jag sett på släktingen tjärblomster också. Fältvedeln dök upp i sin ljusblå form och majvivan i alvarformen med ministjälk. Vi kom fram till en vät som enligt guiden skulle hysa dvärgkämpar - Växten som jag sökt i över 40 år! Jag låg och fotade kärrkavle när hustrun uppmärksammade mig på en mycket liten planta i de vita avlagringarna. Liten planta, trådsmala blad och en fruktsamling som pekade uppåt. Tanken gick. Kunde det vara något annat? Nej. Jag såg en planta som var mer än 5 mm men mindre än 10 mm hög. Då var jag övertygad. Sedan kom ett efterspel efter hemkomsten när jag publicerat fyndet på Facebook.Jag fick ganska snart en försynt rättelse från en vänlig person som påpekade att växten på bilden var en råttsvans. Jag tittade på bilderna en gång till och drog mig till minnes en gång för 20-30 år sedan då jag gjorde samma misstag, men med den skillnaden att jag upptäckte felet i fält.

IMG_2570-Oestkust-1024.jpg

  Vägen slingrar sig ner mot sjön. Dimman ligger på mot land.

IMG_2571-Sankt-Pers-nycklar-1024.jpgIMG_2580liten-getvaeppling-1024.jpgIMG_2576-Hoeskallra-1024.jpg

                                   Sankt Pers nycklar.                                                                        Getväppling.                                                                                    Höskallra.

IMG_2581-Liten-getvaeppling-1024.jpgIMG_2582-Harmynta-1024.jpgIMG_2583-Vaarklynne-1024.jpg

                                          Mer getväppling.                                                  Harmynta och nagelörtens frön i "nageln".                                         Vårklynne.

IMG_2589-Adam-och-Eva-1024.jpgIMG_2593-Goeknycklar-2-1024.jpgIMG_2599-Getvaeppling-1024.jpg

                                        Adam och Eva.                                                                                       Göknycklar.                                          Ännu mera getväppling. Man får bara inte nog.

IMG_2596-Aengsskallra-1024.jpgIMG_2600-Kloeveraert-1024.jpgIMG_2601-Gaasoert-1024.jpg

 Några gula växter på väg från strandängen till sandstranden.

                                   Ängsskallra.                                                                                Klöverärt.                                                                                       Gåsört.

IMG_2603-Aakerfraeken-1024.jpgIMG_2617-Maskros-blad-1024.jpgIMG_2619-Backglim-med-rostsvamp-1024.jpg

              Åkerfräken liggande variant i sanden.                                                 Maskros - men vilken?                                                        Backglim med svampangrepp.

IMG_2629-Dvaergkaempar-1024.jpgIMG_2630-Raattsvans-1024.jpgIMG_2634-Dvaergkaempar-1024.jpg

                                                                                                                Dvärgkämparn som blev till råttsvans.

Dag 3 onsdag den 31 maj.

I hård blåst gav vi oss till nr 56 Triberga borg. Där vi gick en runda. Vi åt lunch i lä av en stenmur och gick sedan på banvallen

till nr 57 Penåsa.

Vi startade med den friska vinden mot oss. Vinden  fick ju fritt spelrum så det tog emot en del.  Det mesta som vi räknade med att få se "kom under vår "lupp". Högsommararterna var inte i blom. Vi fann vätfibblan som var ny för oss. Masklav fann vi men inte snölav. Däremot ett par lavar som för närvarande får vara namnlösa. Karsten söder om grindhålet hittade vi, men inte de små ormbunkarna. Vi gick sedan åt sydost fram till en av vägarna innan vi fortsatte i riktning mot stationen. Lunchen intogs i lä.

Vi hade inte gått så långt de föregående dagarna så vi bestämde oss för att gå banvallen till Penåsa. Det var inte helt enkelt att gå. Vinden hade ökat i styrka så att ibland orsakade vindstötarna ett och annat snedsteg. En fin rastplats för dem som cyklar och vandrar leden passerades. Sedan var det raka vägen. Ölandssolvändor och andra blommor blev rejält omruskade av vinden. Getramset som växte här och var stod pall för vinden. Bredvid banvallen på ca 30 m avstånd var en stenmur på vardera sidan. Den var vackert lagd. Vi kom in i ett stråk med mycket blommor. Ölandssolvända och fältvedel var dominanterna. Bergskrabba och backtimjan fanns där också i mindre omfattning. Fram mot Penåsa fick vi lä av skogen. Denna delen av alvaret var fuktigare. Kärr som höll sig fuktiga, såg det ut som, hela året. Vi tog en fika vid en husgrund där en banvaktarstuga legat. Vägen tillbaka till bilen gick lätt.

IMG_2411-Soedra-Alvaret-1024.jpg

 Triberga borg.

IMG_2415-Kalksten-mossa-fetknopp-1024.jpgIMG_2421-Israefflor-1024.jpgIMG_2410-Masklav-1024-2.jpg

                                   Kalkstenshäll med mosstuvor.                                       Slät häll med, kan det vara isräfflor?                                                   Masklav på grus.

IMG_2431-Fetknopp-1024.jpgIMG_2434-Mossa-paa-sten-1024.jpg

 Två smycken på hårt underlag.

IMG_2439-Banvallen1024.jpgIMG_2435-Stenmur-kalksten-1024.jpg

IMG_2443-Alvarvandring-1024.jpgIMG_2445-Blommande-vaeg-1024.jpg

                Först vandring på banvallen. Sedan mera vandring på banvallen.                    Stenmur hela sträckan. Blommornas väg.

 

IMG_2650-Jaernvaegsbank-1024.jpgIMG_2653-Lundbraeken-1024.jpgIMG_2449Husgrund.jpg

             Framme i Penåsa och lugnet i skogen.                                                        Lundbräken                                                   Ingen grund för bostäder nu.

  Dag 4 den 1 juni.

  Vi lämnade tältplatsen vid Haga Park för nordligare ölandslokaler.

Lokal 12 Lilla Horns löväng.

Detta änge verkar inte ha ändrats mycket, om något, de senaste 30-40 åren. Lika vacker och inbjudande är den nu som då. Vi liksom de andra besökarna gick stigen runt. Vi såg den överblommade tandroten med groddknoppar i bladvecken. Spenörtens blad hade vuxit sig stora, men antydan till blomknoppar syntes inte ännu. Lundsloken - det skira gräset - var i full blom. Korskovall och orkidéer blommade även de.

IMG_2687-Lilla-horn-1024.jpg

IMG_2691-Brudsporre-1024.jpgIMG_2693-Tvaablad-1024.jpgIMG_2685-Vaaraert-1024.jpg

                                           Brudsporre.                                    Tvåblad.                                                                        Vårärt.

IMG_2702-Korskovall-1024.jpg

                                                                                                                                Korskovall.

 Lokal nr 10 Jordhamnsalvaret.

Där Kalmarsunds vågor bearbetat de öländska kalkstensavlagringarna extra mycket har raukar bildats. Här norr om Jordhamn ligger ett sådant område. Innanför raukarna utbreder sig ett alvarområde med bl. a. ett par kärr varav det ena, Lill-Jons kärr, var vattenfyllt. När vi från kustvägen gick in mot alvaret möttes vi av ett tätt bestånd av fältsippans fröställningar, som lyste vitt i motljuset. En ganska stor grupp Highland chattle betade av den torra alvarmarken. Strandprylen var en trevlig bekantskap liksom grodmöjan i de blöta områdena. På den torra marken ovanför raukarna fanns en del smått och gott.

IMG_2710-Vy-1024-Eva-Raukar.jpg

 Här fann vi ett utmärkt ställe för lunch.

IMG_2720-Getvaeppling-1024.jpg

 Och så har vi den lilla röda igen. Man faller direkt.                                     

    

IMG_2718-Okaend-1024.jpgIMG_2723-Grodmoeja-1024.jpg

 

                         Strandprylen med sin märkliga blomma.                                                                                                Grodmöja.

IMG_2735-Graafibbla-1024.jpgIMG_2737-Graabinka-1024.jpgIMG_2742-Hundtunga-1024.jpg

                              Gråfibbla.                                                                                          Gråbinka.                                                                             Hundtunga.

Lokal nr 11 Högenäs orde.

Vi vandrade runt i torra gräsmarker samt en trevlig fuktäng.

Vi började med att gå upp på kullen till den gamla fyrbåken. Torkan hade satt sina spår hos växtligheten. Mycket var brunbränt. Bättre var det att komma ner till fuktängen. Majvivan lyste med sina rosa blommor. Älväxingstråna vajade i vinden. Flugblomstren lockade nog förgäves med sina förföriska dofter. På tal om dofter så kände vi på äppelrosens blad som gav ifrån sig sin karaktäristiska doft. Vi fick även se ormtunga, den säregna ormbunksväxten med sitt enda blad och en lång sporgömmesamling. Vi förundrades över de enkla stenmurarna. Jag som kommer från det stenrika nordöstra hörnet av Skåne. Där fick man plocka sten så att murarna blev åtminstone dubbla.

IMG_2744-Stenmur-1024.jpgIMG_2745-Vy-1024.jpgIMG_2746-Ros-1024.jpg

                                             Enkel stenmur.                                                                          Vy Högenäs orde.

IMG_2754-Ormtunga-1024.jpgIMG_2751-Ormtunga-1024.jpg

                                                                                                            Ormtunga.                                                                                                                           Stenrosnypon.

                                                                                                                                         

Till kvällen körde vi till Wikegårds camping. Där slog vi upp vårt tält i lä från den friska vinden. Kvällens mycket enkla men (faktiskt) välsmakande middag bestod av nudlar och Bullens korv.

Dag 5 den 2 juni.

  Hemresedag. Frukost och så packning i bilen . Dagens lokaler blev nr 29 Odens flisor och nr 30 Ismantorps borg.

Först stannade vi till vid ett vackert blommande vägdike. Här på ett ställe var det särskilt många johannesnycklar. Ett par av dem var vita. Dock inte helt vita. En del av hjälmens rosa streck syntes svagt liksom prickarna på läppen.

IMG_2784-Johannesnycklar-1024.jpgIMG_2785-Johannesnycklar-1024.jpgIMG_2787-Johannesnycklar-1024.jpg

                    Dike med johannesnycklar.                                                         Vita johannesnycklar.

Dagens vandring gick genom mittlandsskog från Odens flisor till Ismantorps fornborg. Den första sträckan genom fin ädellövskog ibland avbrutet av små kärr eller alvarmark. Det var bra spångat vid blötare partier. Vid denna tid på året är det skymning i den täta lövskogen. Nästroten hade kommit fram med ett par exemplar. Där solen glimtade till flög kvickgräsfjärilar. Lunchen avnjöts inne i Ismantorps borg. Här kunde vi finna lä för den kalla ostliga vinden. Återfärden gick genom lite magrare marker. Vi var nöjda med denna halvdag i Mittlandsskogen. Efter en fika styrde vi hem till Skåne.

IMG_2791-Mittlandsskogen-1024.jpgIMG_7966-Naestrot-1024.jpgIMG_2793-Murgroena-1024.jpg

                                                    Mittlandsskogen.                                                                                       Nästrot.                                                              Murgröna .

IMG_2798-Saarlaeka-1024.jpgIMG_7973-Skogsstarr-1024.jpgIMG_2803-Svaerdslilja-1024.jpg

                                                      Sårläka.                                                                                              Skogsstarr.                                                              Svärdssyssla.

IMG_7981-Skogsnycklar-1024.jpgIMG_2815-Ole-1024.jpg

Med en bild på årets första skogsnyckel, avslutas denna sammanfattning av vår resa.

Resan har givit oss tillfälle att få se många växter. Boken  "En guide till Ölands växtvärld" har vi haft stor nytta av. Vi har bara besökt en liten den av lokalerna som finns beskrivna i boken. En sak är säker. Vi kommer tillbaka till ön ett annat år.

Ole och Eva Tryggeson

Resor