Nivaa-2-D69-2.jpg

Knipa

IMG_4254-kopia-800-Knipa-Magle.jpg

Det är vår och isen släpper sitt grepp om sjön. Då kommer knipan (Bucephala clangula) tillbaka från övervintringsstället i öppet vatten, i hamnar eller vid kusten. Alla hässleholmare skall väl känna till den här fågeln. Det är ju vår kommunfågel! När knipan kommer flygande hörs ett visslande ljud, som är typiskt. Man behöver inte se den för säker artbestämning. Vid ankomsten till "hemmasjön" så sätter parbildningen igång. Mindre sjöar kan bara rymma ett par, men i sjöar som Finjasjön finns utrymme för flera par.

Hannen som nu stoltserar med sin finaste praktdräkt, visar upp den och signalerar till honorna att väljer du mig så kommer du att få en fin livsduglig avkomma. Spelet innehåller många rörelser, men den mest kända är när han kastar huvudet först bakåt (se bild) och sedan i en så vid rörelse som möjligt framåt.

När äggläggningstiden är framme i april/maj så söker honan upp ett hålträd. Det kan vara ett gammalt spillkråksbo, men eftersom hålträden blir färre, så tar knipan gärna emot holkar. Ser du en stor fågelholk i anslutning till vatten, så kan du vara säker på att den är uppsatt för att knipan skall få någonstans att bo. Ibland kan det dock vara så att en kattuggla har flyttat in istället.

Knipan är en dykand, som hämtar sin föda på sjöbotten. Den är då beroende av synen för födosöket. Om vattnet blir för grumligt, så kan inte knipan se de djur som utgör födan. Finjasjön var under senare delen av 1900-talet hårt drabbad av algblomning, med mycket kort siktdjup som följd. Detta gjorde att kniporna fick söka sig till andra sjöar. Efter åtgärder från kommunens sida, så har vattenkvaliteten blivit bättre och kniporna har återvänt till sjön.

När ungarna är kläckta, så kommer den spektakulära flyttningen ner till "det rätta elementet". Mamman lämnar bohålet/fågelholken och lockar på ungarna från marken. Efter en stunds tvekan följer ungarna med. Det blir en och annan kullerbytta vid nedslaget, men några större skador brukar inte uppkomma. Detta är ett skådespel som är sevärt! Efter marsch i ganska samlad tropp kommer de små, ledda av mamman, ner till vattnet och det behövs inte någon simskola här. Det är ett gäng mycket söta, levnadsglada men väluppfostrade småttingar som följer sin mamma.

IMG_4038-kopia-Knipa-par.jpg

    Årets första knippar i vaken.

IMG_1029-kopia.jpgIMG_1393-kopia.jpg

                                                                         Parningsspel.                                                                                                          Syskonskaran väl samlad.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson