Nivaa-2-D69-2.jpg

Kanadagås

IMG_1703.JPG

IMG_1311-kopia-2.jpgKanadgåsen (Branta canadensis) är ingen inhemsk fågel. Den inplanterades på 1940-talet vid Kalmar sund och senare Mälardalen. Dessa populationer har sedan spritt sig så att man kan träffa på kanadagäss i nästan hela landet. Tittar man på utbredningskartan, så är det fjälltrakterna och delar av Norrlands skogsland, som inte har några kanadagäss.

Av de tre arterna inom släktet Branta är kanadagåsen störst. De två andra, Vitkindad gås och Prutgås är mindre. Storleken på kindens vita fält visar vilken art det rör sig om. Kroppen är brunspräcklig med svart hals.

IMG_1040-Kanadagaas-flyg.JPGPå flera håll har kanadagåsen skapat problem. Den är inte särskilt skygg och visar under häckningen aggessivitet mot både andra fåglar samt även människor. När kanadagässen etablerar sitt revir på en populär badplats kan det uppstå konflikter. Bilden till vänster visar en situation där fotografen kommit för nära.

Dammarna vid Magle våtmarker hyser några par kanadagäss som häckar och där har det märkliga inträffat att en kanadagås och en grågås har fattat tycke för varandra.

Under flera års tid har paret vistats i området. Någon häckning har inte synts till och inte heller några ungar. Det är inte särskilt vanligt att det sker parbildning mellan olika arter och där så sker är det ytterst sällsynt att det resulterar i hybrider.

11973-Kanadagaas-copy-2.jpgIMG_0449-kopia-3.jpg

Gulliga - nästan nykläckta ungar.                                                                   Det omaka paret.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson