Nivaa-2-D69-2.jpg

Havsörn

IMG_0367-Havsoern.JPG

Havsörnen (Haliaeetus albicilla) är en stor fågel. Vingspannet kan vara så mycket som 240 cm. Vid ett tillfälle såg jag en havsörn lyfta från ett träd och sedan flyga ett par meter över en bil (Mercedes). Bilen var inte mycket bredare än vingspannet på fågeln - imponerande! Detta var ute vid Hanöbukten.

Vill man se örn vintertid, så skall man bege sig till Landön eller Tosteberga bodar. Där kan man nästan garanterat få se de stora fåglarna - både havsörn och kungsörn. Anledningen till att så många örnar uppehåller sig i de trakterna är att naturvårdare lägger ut giftfri mat till dem. Det var ett projekt som började när havsörnarna var på utrotningens brant. Det fanns bara några få häckande par i landet och dessa få par fick inte ut så många ungar på grund av att miljögifter som DDT och PCB fanns i så höga halter att ägg och ungar blev skadade. Nu är det lyckligtvis så att halterna av dessa miljögifter i naturen har gått ner. Dessutom har matningen med giftfri mat gjort att fåglarna successivt avgiftats. Numera har vi flera häckande par havsörnar i Skåne. I landet som helhet är också risken för utrotning för tillfället över.

IMG_0863-kopia-2.jpg

Hur känner du igen en havsörn?

För det första är örnarna stora fåglar, som rör sig majestätiskt. Det gäller för alla örnar. Vingarna är både långa och breda. Havsörnen har en ganska kort, kilformig stjärt som är mörk på yngre fåglar och vit på de äldre. Sedd från sidan eller underifrån lägger man märke till den kraftiga näbben.

Till vänster ser du en ung havsörn. Den satt i toppen på en buske på Ölands Stora alvar. Jag passerade den på nära håll och den lyfte då från sin utsiktspunkt. Det är mäktigt att komma nära de här fåglarna.

I och med att förgiftningen inte längre är ett hot, så har den svenska stammen ökat, så att nu kan man stöta på havsörnar lite här och var i landet - både vid kusterna, i inlandet och i fjällen. Nu är det andra hot som är aktuella för rovfåglarna. Många av dem flyger mot kraftledningar och skadas allvarligt vid kollisionen.

2012 när det årliga februaribesöket vid Bodarna gjordes inträffade följande.  En havsörn dök och tog en gräsand strax utanför hamnen. Vi tillfället var det flera örnar i närheten. Den som fångade anden blev genast uppvaktad av andra örnar som ville dela måltiden med jägaren. Bland örnarna är det nog inte så att man delar med sig så länge som man är hungrig. Det medförde att det blev en våldsam strid om bytet. Där var det flyguppvisning på hög nivå. Om det var jägaren som fick äta upp bytet eller någon av kamraterna vet jag inte, för striden var så intensiv och varade så länge att det var omöjligt att se vem som slutligen gick segrande ur striden.

IMG_3748-kopia2-Havsoern.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson