Nivaa-2-D69-2.jpg

Hämpling

IMG_3358-kopia-Haasloevs-aengar-Haempling-800.jpg

Hämplingen var förr en mycket vanlig fågel. Jag minns när jag var liten och lekte på betesmarkerna och strandängarna vid Östersjön i nordöstra Skåne. Det var på 1950-talet. Då häckade hämplingarna i nästan varje enbuske. När man nu kommer till dessa trakter så finns det hämplingar kvar, men de är inte så talrika. Hämplingar häckade också i buskar inne i bebyggda områden. Det ser man sällan numera. Hämplingen är en fågel som trivs i det småskaliga odlingslandskapets naturtyper. Betesmarkerna med buskage och buskridåer mellan de små åkerlapparna var miljöer där hämplingen fann föda och skydd från predatorer.

Hannen är vacker där han sitter i videbusken och sjunger. Vid havsstranden sitter han gärna i vresrossnåren.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson