Nivaa-2-D69-2.jpg

Gulsparv

IMG_0649-800-Gulsparv-Bejers-hamn.jpg

Ett, två, tre, fyr, fem, sex, sjuuu. Så kan man beskriva gulsparvens läte där den sitter i trädet och sjunger. Det är det halvöppna landskapts fågel. Den trivs i både skogslandskapet och i odlingslandskapet. Arten drabbades hårt under den period av 1900-talet då man betade utsädet med kvicksilver. När utsädesbetningen upphört återhämtade sig beståndet snabbt och är nu i ungefär samma nivå som före förgiftningen.

IMG_0820-800-kopia-Gulsparv-Ottenby.jpgIMG_0822-800-kopia-Gulsparv-Ottenby.jpg

Här ser du hannen och honan mitt för varandra. Hannen har en av de gulaste fjäderdräkterna i den svenska fågelfaunan. Honan är också till övervägande del gul, men i en mera diskret ton.

Gulsparvarna är till största delen stannfåglar. De är flitiga gäster vid fågelmatningen om de får de frön de vill ha.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson