Nivaa-2-D69-2.jpg

Gräsand

IMG_0344-Graesand-kopia-3.jpg

IMG_3604-kopia-Graesand.jpg

Änderna indelas i två grupper, simänder och dykänder. Gräsanden (Anas platyrhynchos) hör till gruppen simänder. Dessa hämtar sin föda från

vattenytan och så långt ner som de kan nå om de tippar framåt utan att dyka under vattenytan. Det är den mest välkända anden. Många gräsänder håller till i städernas parker, där de låter sig matas av vänliga människor. I denna miljö är de oskygga och samlas kring den som matar. Kommer man ut i mera naturliga miljöer, så är gräsänderna skyggare.

Änderna är beroende av öppet vatten vintertid, så när isarna lägger sig på sjöarna, så flyttar de till öppet vatten i åar eller ut till kusterna. Riktigt svåra isvintrar finner de öppet vatten vid Nordsjökusten.

Mot hösten sker en ruggning och hannen får sin vackra IMG_3842-kopia-Graesand-hanne.jpgpraktdräkt med det grönskimmrande huvudet, en vit halsring och kroppen huvudsakligen ljusgrå. Två stjärtpennor är uppåtkrökta till en "lock" där bak. Efter häckningen sker en ruggning där hannen får en s.k. eklipsdräkt. Den blir då mycket lik honan.

Honans fjäderdräkt är mera diskret. Hon är brunfläckig med en mörkare hjässa och ett mörkt ögonbrynstreck. Bägge könen har en mörkblå vingspegel med vita kanter.

Gräsanden är en fågel, som man lätt kan göra beteendestudier på. Nobelpristagaren Kondrad Lorenz har skrivit en del om sina iakttagelser när det gäller gräsanden. Det är enkelt att gå till vilken parkdamm som helst, där det finns gräsänder, för att studera deras beteende.

IMG_3608-Graesand-flygande-kopia.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson