Nivaa-2-D69-2.jpg

Gråsparv

IMG_5347-1024-Graasparv.jpgIMG_5346-1024-Graasparv.jpg

                                                                            Gråsparv hanne.                                                                                                     Gråsparv hona.

Gråsparven (Passer domesticus) är en fågel som de flesta känner till, åtminstone till namnet. Den förväxlas ofta med pilfinken, som både till utseende och beteende liknar gråsparven. Gråsparven lever nära oss människor både på landet och i staden. Häckningsplatser hittar den till exempel under takpannor eller andra skrymslen. Gråsparven är en social fågel även under häckningen. De är trevliga när de sitter i flock inne i ett buskage och tjattrar. Sedan kan alla lyfta på en gång för att flyga till ett ställe där de hittar mat.

Bilderna ovan visar två av de gråsparvar som håller till i min trädgård. De sitter gärna i ett par solbelysta buskar. Hannen känns igen på det grå huvudet, medan honan är mera grå-brunspräcklig. Lägg märke till att pilfinkens svarta kindfläck saknas! Gråsparvarna tycker, liksom pilfinkarna om att ta ett sandbad (se nedan)  när det är varmt. Detta är ett sätt att rengöra fjäderdräkten.

Gråsparven är en stannfågel och den håller sig nära oss människor. Därför är det många som tror att det är den vanligaste fågeln. Inventeringssiffrorna visar något helt annat. I Sverige finns ca 450 000 par. Jämfört med de vanligaste fåglarna lövsångare 13 000 000 par och bofink 8 400 000 par. Antalet gråsparvar har minskat om man ser på 30 års sikt, men på senare år har minskningen avstannat.

IMG_5421-Graasparv-sandbad.JPG

                                                                         Gråsparvhona i sandbadet.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson