Nivaa-2-D69-2.jpg

Gäss

Sädgås

IMG_0538-800.jpg

Framåt hösten kommer många gäss flygande över oss i plogformad flock. Många av dessa är sädgäss (Anser fabalis). Ett litet antal av dem är kanske från den svenska populationen, som inte uppgår till mer än ett par hundra par. De allra flesta av de sädgäss, som övervintrar eller rastar här, kommer från Sibirien. Det är taigans myrar och tundrans våtmarker, som är deras sommarland. Där finns ett överflöd av föda för en stor kull gässlingar. När vintern kommer med snö och isläggning på vattnet, då är det dags för tundrans gäss att ge sig iväg mot mildare trakter där det går att finna föda.

Skåne är för de flesta flyttande gässen en rastplats på vägen mot atlantkusten i sydväst. De senaste åren har vintrarna varit så milda och snöfattiga att det har varit möjligt för gässen att stanna kvar här. De platta fälten, dels vid Trolle Ljungby och dels  på Kristianstadsslätten vid Vattenriket, med höstsådda grödor har varit lockande. Slätten i Vombsänkan, vid Krankesjön och Vombsjön, är också kända som tillhåll för stora gåsflockar.

Om du tittar på bilden ovan, så ser du att mitt i bilden står några svart/vit-brokiga gäss. Det är vitkindade gäss. En stor gåsflock på bete kan innehålla många olika arter. I stort sett alla av de arter, som förekommer häckande eller rastande i landet, kan man kanske få se enstaka exemplar av.

Hur ser man skillnad på de olika arterna? Vi har två släkten gäss. Det ena släktet (Branta) innehåller arter som till största delen är svartvit-brokiga. Dit hör kanadagås, vitkindad gås och prutgås. Det andra släktet (Anser) är mera gråbruna i färgen. Dit hör bläsgås, fjällgås, spetsbergsgås och grågås. Sädgåsen tillhör släktet Anser. Den har tydliga vita fjäderkanter på vingtäckarna. Benen är gula och näbben är gul och svart (se bilder nedan).

Gässen är skygga varelser. I en gåsflock står alltid en eller flera fåglar på vakt mot hotande faror. De ser oss människor som farliga och om man visar sig öppet i närheten av en gåsflock, så slår vakterna snart larm och hela flocken lyfter. Bilen kan vara ett skydd och gömsle. Bilderna på denna sidan är samtliga tagna från bilen. Skulle jag gå ut ur bilen så lyfter gåsflocken genast.

IMG_1412-kopia-Saedgaas-800.jpg8890-Saedgaas-800.jpg

Grågås

IMG_1015-Graagaas-A4-2.jpgIMG_0987-Graagaas-kopia-Magle-2.jpg

Grågåsen är en fågel som har ökat mycket under de senaste 30 åren.

För 60 år sedan, har jag hört, ordnades utflykter till Perstorpsdammarna för att titta på den sällsynta skygga grågåsen. Den har gått från att vara en raritet till en talrik och närgången fågel.  

IMG_4312-Graagaas-Magle-A4-3.jpgIMG_1206-Graagaas-1020.jpg

Bilderna på sidan här är alla tagna vid Magle våtmark i Hässleholm. Där är det ofta grågässen som kläcker sina ungar först. Kanske är det några gräsänder som först kommer med sina kullar. Grågåskullarna är många. Det brukar röra sig om drygt 10 kullar vill jag minnas. Bilden nere till vänster är en rolig bild som visar med vilken vinkel gåsen måste ha sitt ben när den vill stå på enbart ett ben. Våtmarken är på vissa delar grund och i detta fallet är det en stubbe som ligger precis under vattenytan.

Databas 18 Fåglar 18

Vitkindad gås

IMG_4172-Vitkindad-gaas.JPG

Fåglarna på bilden ovan kunde man se vid Magle våtmark under 2012. Du ser att det är gäss och du ser kanske också att det inte är kanadagäss som de till viss del liknar. Jag återkommer till en jämförelse av de båda gåsarterna senare. Det här är Vitkindade gäss (Branta leucopsis). De vitkindade gässen har sina häckningsområden uppe i Arktis. Vi ser dem normalt på sträcket mellan häckningsområdet och övervintringsområdet. Vitkindade gäss som flyttar över Sverige har sina häckningsplatser på Novaja Zemlja i Norra ishavet. Ett stort antal av dessa rastar under vårsträcket på Gotland.

På senare tid har en del av gässen stannat för häckning på Öland och Gotland. Övervintringen sker vid holländska nordsjökusten.

Man kan även se vitkindade gäss på Spetsbergen och på Grönland. De här populationerna övervintrar på Brittiska öarna. Trots att populationerna är skilda åt så räknas de inte som skilda raser.

Under sträcket kan man se stora flockar passera Skåne. De flyger då i U-formad linje. Inte i V-formation, som många andra gäss och svanar gör. På bilden nedan till vänster ser du tre vitkindade gäss och två kanadagäss i bakgrunden. Du ser en tydlig storleksskillnad, den vitkindade gåsen är mindre. Tydligt är också att den är knubbigare. Den vitkindade gåsen är svartvit med vit buk, medan kanadagåsen har en brunvit kropp. Den vitkindade gåsen har ett större vitt område på huvudet än kanadagåsen.

De vitkindade gässen är populära att ha i parker. I Pildammsparken i Malmö går en stor flock, som håller vissa gräsmattor "snaggade" som en golfgreen.

Man kan fundera över vad det är för gäss som finns i Magle våtmark. De har häckat där och fått ungar. Är det ett par som stannat på vägen till Arktis eller är det parkgäss som har rymt?

IMG_0753-Vitkindad-gaas-Kanadagaas.JPGIMG_4265-kopia-800-Vitkindad-gaas-Magle.jpgIMG_0144-kopia-Vitkindad-gaas.jpg

                                                                                                                                  Ett av paren som häckar i Magle våtmark.                                    När gässen betar i flock, så är det minst en som håller vakt.

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson