Nivaa-2-D69-2.jpg

Mesar

Entita

IMG_5296-1024-Entita.jpg

Entitan (Parus palustris) är inte så lätt att skilja från den nära släktingen Talltita. Tittar du i en del andra fågelböcker, så heter den kärrmes. Det är kanske ett mera passande namn på arten. Entitan lever i löv och blandskog, gärna med inslag av fuktig mark och kärr. Där trivs den och lämnar sällan området.

Under vintern söker den kanske upp en fågelmatning för att få sig ett eller annat solrosfrö. Jag har entitan som trogen gäst vid fröautomaten på tomten. I Skåne är populationen stabil eller till och med ökande, men i landet för övrigt minskar antalet. 10.000 par beräknas häcka i Skåne.

Stjärtmes

IMG_3167-Stjaertmes-red.jpgIMG_3159-kopia-Stjaertmes.jpg

Stjärtmesen är en så näpen fågel när man ser den ute i naturen. Trots att den är en ganska vanlig fågel så är det inte många som har sett den. Fuktig och lite slyig lövskog är favorittillhållet och till sådana ställen söker sig inte så många människor. Framåt hösten ökar chansen att få se stjärtmes. Då ser man dem tillsammans med till exempel blåmes i något som man kallar meståg. Då flyger grupper bestående av olika arter mesar omkring på födosök i skogen. Under vintern är stjärtmesen även en välkommen gäst vid fågelbordet. En del fågelarter har ett minskande individantal. Stjärtmesen har däremot ökat i antal på senare år.

Under texten ser du stjärtmesens bo som är gjort av sammanvävd mossa.

IMG_3161-kopia-Stjaertmesbo.jpg

Talgoxe

IMG_0752-Talgoxe-842-3.jpgIMG_5178-800-Talgoxe.jpg

                           Talgoxen har fått godis i form av solrosfrön och fett.                                            Här plockar densolrosfröna från fröautomaten.

Talgoxen tillhör mina vänner i trädgården. Under vintern kommer de gärna fram till fröautomaterna för att först hämta ett frö och sedan flyga till en buske för att skala fröet och äta det energirika fröinnehållet. Det är inte bara i trädgårdarna  talgoxen finns. I skogen ser och hör man den ofta. 150000 par talgoxar uppskattade man en skånska populationen till. Det är mycket. Antalet talgoxar är stigande och det kan kanske förklaras med den fågelmatning som sker vintertid.

Talgoxen känner man lätt igen på det svarta och vita huvudet, det gula bröstet med en "svart slips"(jämför blåmesen nedan). Sången kan man få höra redan mitt i vintern. Soliga januaridagar kan man inte undgå sångstrofen Tititu, tititu. Det dröjer dock ett tag innan man ser talgoxen med bomaterial i munnen. Då är det snart äggläggning på gång. När sedan ungarna är färdiga att lämna boet så är den tyvärr så att då finns skatorna också där! Vi har ett gäng skator som gör livet surt för våra fågelvänner.

IMG_1978-Stoerre-hackspett-Talgoxe-1024.jpgIMG_4146-800-Talgoxe-2.jpgIMG_4146-800-Talgoxe-3.jpg

                             Späck är godis för både mesar och hackspettar.                          Fågelmatning i skogen.                                    En som kanske vill komma in och värma sig.

IMG_1240-800-Talgoxe-bobyggare-2.jpgIMG_9738-800-Faagelskaadningens-dag-Faagelbo-talgoxe.jpg

     Först bygger man ett bo och sedan läggs äggen.

Blåmes

IMG_0750-Blaames-842-2.jpgIMG_0648-Blaames-800.jpgIMG_0813-Blaames-1024-2.jpg

Blåmesen är nog den flitigaste gästen vid vår fågelmatning i trädgården.

När det är trångt kring fågelbordet håller den lille blåmesen sig framme. Det är en riktig tuffing. Vintern är ju en svår tid för de övervintrande småfåglarna. Det är inte så att de fryser ihjäl direkt. "Dunjackan" som de har värmer säkert gott. Det som är det största problemet för dessa små fåglar är att få i sig tillräckligt mycket energirik föda under de få timmar som det är ljust under dagen. Under natten gäller det att vara stilla och spara så mycket som möjligt.

Vid inventeringen 2008 uppskattades antalet par i Skåne till 50.000. Det är jämt fördelat över landskapet. Trenden har varit att populationen ökar och nu 2019 verkar vi i ha fler blåmesar än tidigare. Även här kan vintermatningen ha haft positiv effekt.

5093-Blaames-800.jpgIMG_3505-kopia-Blaames-1024.jpg

En dunboll och en som sitter och njuter av februarisolen.

IMG_5015-Blaames-800.jpgIMG_5016-Blaames-800.jpgIMG_5017-Blaames-800.jpg

Nu är det sommar och blåmesarna liksom de flesta andra av trädgårdens småfåglar har fullt upp med att leta småkryp till sig själv men även till de växande ungarna i boet. De gör ett bra arbete med att plocka skadeinsekter på trädgårdsväxterna.

Blåmesen är en vanlig fågel i södra Sverige. Det är inte bara i trädgårdar den träffas på. I lövskogen och i blandskogen finner man huvuddelen av dessa fåglar. På bilden nedan ser du blåmesen vid ett annat favorittillhåll. Det är nere i vassbältet kring Finjasjön. Där finns mycket gott att plocka.

IMG_2114-Blaames-paa-vass-800.jpg

Databas 18 Fåglar 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Bloggen Resor Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson