Nivaa-2-D69-2.jpg

Databasen

Databasen innehåller sidor som visar  bilder på organismer samt ofta en berättande text.

Klicka på någon av menylistens rutor så kommer du vidare.

Industrigatan Åraslövs mosse Växter 18 Vargmjölk 18 Svampar 18 Lavar 18 Fåglar 18 Övriga ryggradsdjur 18 Insekter 18 Övriga ryggradslösa I mikroskopet 18 Spindeldjur 18 Alger

Databasen kan användas som en uppslagsbok, men framför allt som inspiration att lära sig mer.

Texten i databasen innehåller en del facktermer, ibland utan att förklaras. Läsaren kan söka förklaring till dessa fackuttryck annanstans.

För elever i Hässleholms kommun är det tillåtet att kopiera bilderna och använda dem i skolarbetet.

(När det gäller övrigas kopiering vill jag att ni söker kontakt med mig först).

Under ständig uppbyggnad.

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: [email protected]

Alla bilder © Ole Tryggeson

Spindeldjur

  Spindeldjuren är liksom insekterna leddjur. Det innebär att de har ett yttre skelett. Insekterna har sex ben och spindeldjuren har åtta. Spindeldjuren saknar flera organ som insekterna är utrustade med.spindeldjuren saknar antenner, vingar, facettögon allt sådant som de flesta insekter är utrustade med.

  Spindeldjuren indelad i ett flertal ordningar. I Sverige träffar man på fyra av dessa i det fria.

Spindlarna är de mest kända

Lockespindlarna de långbenta har de flesta av oss sett.

Kvalster har nog alla hört talas om. Även om de inte sett dem.

Bokskorpionerna är det inte många som sett. de är små ochför ett undanskymt liv.

Jag har för närvarande inte många spindeldjur på bild ,så alla presenteras tills vidare på en sida.

Under uppbyggnad.

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: [email protected]

Alla bilder © Ole Tryggeson