Nivaa-2-D69-2.jpg

Daggkåpor

Daggkåporna är fleråriga örter med vedartad jordstam. Rosettbladen är stora runda eller njurformade. Bladen har 5-11 flikar och varje flik är tandad. De små blommorna saknar kronblad och sitter i täta-glesa knippen. Släktet består av många (närmre 50) apomiktiska småarter. En del av dem ganska svåra att bestämma. Här kommer jag enbart att nämna exempel på arterna.

Fjällkåpa

IMG_8100-Ansetten-Fjaellkaapa-Dvaergfingeroert-1920.jpg

Fjällkåpan är vanlig på öppen stenig mark. Helst skall marken också vara torr och kalkfattig. Bladen är 5-7 fingrade liksom hos den förvildade alpkåpan.

Övriga daggkåpor

IMG_7773-Stugun-Aengsdaggkaapa-1920.jpgIMG_117772-Stugun-Glatt-daggkaapa-1920.jpg

 Ängsdaggkåpa: Större delen av landet utom         Glatt daggkåpa: Södra Sverige upp till södra

 nordligaste fjällen.                                            Norrland.

Databas 18 Växter 18

Tillbaka till:

Startsida 18 Resor Bloggen Databas 18 Veckans bild Äldre notiser Evas Hemslöjd

Utgivare: Ole Tryggeson

Kontaktuppgifter:

Tel: 0451-12479

e-post: evolt@telia.com

Alla bilder © Ole Tryggeson